Opleiding holistisch kindercoach
Opleiding therapeutisch kindercoach
25/01/2018
cursus-kindermassage
Cursus kindermassage
19/01/2018

Lesdagen Therapeutisch Tekenen

Klassikaal | HBO-niveau | Duur: 6 lesdagen | Certificaat | Lesgeld: v.a. 195,00 euro

 
Soms lukt praten niet…..
Wat doe je als je ziet dat je cliënt hulp nodig heeft en praten niet lukt. Beelden bieden de uitkomst! Wat er nodig is om te helen is niet altijd gemakkelijk te herkennen. In een tekening geef je onbewust beeld aan datgene wat er leeft in het onbewuste. Met de juiste kennis en holistische coaching kun je snel tot de kern komen.

Het werken met beelden spreekt het onderbewuste van de mens aan. Dat gedeelte van onze hersenen dat zoveel meer invloed heeft op ons gedrag dan het bewuste, verbale deel van onze hersenen.

Als je tekent, leg je een verbinding tussen je binnenwereld en de buitenwereld. De informatie uit je onbewuste is niet direct duidelijk. Die heeft als het ware een code. Tijdens de cursusdagen leer je deze onbewuste informatie te duiden. Zo kun je beelden in je bewustzijn toelaten die je tot nu toe misschien verdrong. Dat werkt bevrijdend en geeft energie.

Je leert tijdens deze cursusdagen informatie vanuit de tekening te vertalen naar het werkveld. Tijdens de lesdagen is er veel aandacht voor het coachen op de tekening zodat processen helder worden gemaakt en via de taal een duidelijke boodschap kan vormen. Jij gaat leren hoe je middels de juiste vertaling gehoor geeft aan de (onbewuste) hulpvraag uit de tekening.

Je kunt per lesdag inschrijven of gebruik maken van de aanbieding en direct een 3- of meerdaagse boeken en ontvang € 45,- korting per aangemelde lesdag.

De lesdagen bestaan uit:
 • Teken jezelf
 • Familie opstellingen
 • Helend tekenen
 • Het ei van Assagioli
 • Krachtdieren tekenen
 • Grenzen

Inhoud lesdagen

Teken jezelf
De compositie van een tekening zegt veel over de positie die jezelf in neemt in de wereld. Dit kun je vooral zien in tekeningen van kinderen waarin het kind zichzelf heeft getekend.

Vertaalt verteld de tekening dat het tekenpapier door het kind gezien wordt als de levensruimte van het kind, daar waar het al zijn activiteiten uitvoert. De positie die het kind aangeeft op het tekenpapier, staat in verband met zijn conflicten en verlangens. Naast de positie speelt ook de grootte van de tekening een rol. Dit geeft inzicht in de positie van het kind in de wereld.
Famille opstelling
Een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst (gezin/familie) de niet direct zichtbare relaties tussen de familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. Met familieopstellingen maak je de verstoorde verhoudingen binnen een familie zichtbaar en breng je een proces van acceptatie en heling op gang.

Een familieopstelling is een prachtige manier om inzichten te krijgen. Je zet stappen in je persoonlijke groei en ontwikkeling. Je persoonlijke vraag wordt bekeken vanuit het systeem waar je toe behoort. Dat kan zijn je familie van herkomst, je eigen gezin, je werk etc. Wie of wat is uitgesloten? Wat wil gezien worden? Hoe zijn we loyaal aan het groepsgeweten of aan bepaalde leden van onze familie?

De opstellingen gaan uit van de beweging van de ziel en heeft een diepe werking.
Helend tekenen
Helend tekenen biedt diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer.

Het helpt jezelf vernieuwen en bewust worden van je kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen. De tekening is een projectie-veld van onze ervaringen en de verbeelding. Via de motoriek wordt als het ware informatie zichtbaar gemaakt en jij als specialist helpt dit vertalen door de informatie te bevragen.

De tekening wordt gelezen in kleur, interactie, energie, symboliek en tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn. Het doel is altijd meer bewustzijn ervaren en zicht krijgen op wie je werkelijk bent.
Het ei van Assagioli
Binnen het therapeutisch tekenen maken we door middel van de tekening contact met de onbewuste delen van onszelf. Assagioli heeft het onbewuste ingeschaald in diverse lagen. Hij heeft ontdekt dat, om creatieve ideeën te ontwikkelen en inspiratie op te doen we contact maken met het hogere onbewuste. De belemmeringen die we in het dagelijkse leven ervaren zitten vaak in het lagere onbewuste.

Betekenis van de (archetypische) symboliek vinden we in het collectieve onbewuste waarbij we onze kwaliteiten en eigenschappen kunnen herkennen in ons bewuste zelf als een soort ‘subpersonen’, de rollen die we hebben in het dagelijks leven.

Het is meer dan handig om belemmerende overtuigingen in het lagere onbewuste te ontdekken. Als je zicht heb op welke belemmeringen er onbewust in jou aanwezig zijn dan kun je ze ontkrachten, zodat je er niet (langer) door afgeremd of gehinderd wordt
Krachtdieren
Wanneer je met regelmaat het gevoel hebt dat je niet altijd jezelf bent en dat spanningen, overbelasting of de energie van anderen, die je vast blijft houden, je belemmeren, krijg je door het tekenen van krachtdieren meer grip op jouw eigen energie.

Krachtdieren geven betekenisvolle boodschappen en lessen aan wie naar hen luistert en de boodschap weet te interpreteren. Je leert het tekenen van krachtdieren gericht in te zetten voor eigen kracht en in het werken met kinderen.
Grenzen
Veel mensen herkennen onvoldoende wanneer ze hun eigen grenzen overschrijden of wanneer een ander hun grens overschrijdt. Het gevolg is dat ze vastlopen of zelfs een burn-out krijgen. De meest gestelde vraag in mijn praktijk is dan ook: ‘Hoe geef ik mijn grenzen aan?

Overal kom je grenzen tegen. Op school, werk, vrienden, relaties. Voel je de grens wel, maar ga je er toch af en toe overheen dan is deze tekenmodule prachtig om jouw grens meer helder te maken. Door de grens te tekenen krijg je inzichten die je kunt integreren en versterken.
Andere interessante cursussen:
 • Opleiding holistisch kindercoach
 • thuisstudie Aromatherapie
 • cursus-grenzen-stellen
 • cursus-emotioneel-evenwicht
 • cursus-herken-je-kernwaarden
 • cursus-drukpuntmassage

Lesdagen Therapeutisch Tekenen

Klassikaal | HBO-niveau | Duur: 6 dagen | Certificaat | Lesgeld: v.a. 195,00 euro

Soms lukt praten niet…..
Wat doe je als je ziet dat je cliënt hulp nodig heeft en praten niet lukt. Beelden bieden de uitkomst! Wat er nodig is om te helen is niet altijd gemakkelijk te herkennen. In een tekening geef je onbewust beeld aan datgene wat er leeft in het onbewuste. Met de juiste kennis en holistische coaching kun je snel tot de kern komen.

Het werken met beelden spreekt het onderbewuste van de mens aan. Dat gedeelte van onze hersenen dat zoveel meer invloed heeft op ons gedrag dan het bewuste, verbale deel van onze hersenen.

Als je tekent, leg je een verbinding tussen je binnenwereld en de buitenwereld. De informatie uit je onbewuste is niet direct duidelijk. Die heeft als het ware een code. Tijdens de cursusdagen leer je deze onbewuste informatie te duiden. Zo kun je beelden in je bewustzijn toelaten die je tot nu toe misschien verdrong. Dat werkt bevrijdend en geeft energie.

Je leert tijdens deze cursusdagen informatie vanuit de tekening te vertalen naar het werkveld. Tijdens de lesdagen is er veel aandacht voor het coachen op de tekening zodat processen helder worden gemaakt en via de taal een duidelijke boodschap kan vormen. Jij gaat leren hoe je middels de juiste vertaling gehoor geeft aan de (onbewuste) hulpvraag uit de tekening.

Je kunt per lesdag inschrijven of gebruik maken van de aanbieding en direct een 3- of meerdaagse boeken en ontvang € 45,- korting per aangemelde lesdag.

De lesdagen bestaan uit:
 • Teken jezelf
 • Familie opstellingen
 • Helend tekenen
 • Het ei van Assagioli
 • Krachtdieren tekenen
 • Grenzen

Inhoud lesdagen

Teken jezelf
De compositie van een tekening zegt veel over de positie die jezelf in neemt in de wereld. Dit kun je vooral zien in tekeningen van kinderen waarin het kind zichzelf heeft getekend.

Vertaalt verteld de tekening dat het tekenpapier door het kind gezien wordt als de levensruimte van het kind, daar waar het al zijn activiteiten uitvoert. De positie die het kind aangeeft op het tekenpapier, staat in verband met zijn conflicten en verlangens. Naast de positie speelt ook de grootte van de tekening een rol. Dit geeft inzicht in de positie van het kind in de wereld.
Famille opstelling
Een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst (gezin/familie) de niet direct zichtbare relaties tussen de familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. Met familieopstellingen maak je de verstoorde verhoudingen binnen een familie zichtbaar en breng je een proces van acceptatie en heling op gang.

Een familieopstelling is een prachtige manier om inzichten te krijgen. Je zet stappen in je persoonlijke groei en ontwikkeling. Je persoonlijke vraag wordt bekeken vanuit het systeem waar je toe behoort. Dat kan zijn je familie van herkomst, je eigen gezin, je werk etc. Wie of wat is uitgesloten? Wat wil gezien worden? Hoe zijn we loyaal aan het groepsgeweten of aan bepaalde leden van onze familie?

De opstellingen gaan uit van de beweging van de ziel en heeft een diepe werking.
Helend tekenen
Helend tekenen biedt diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer.

Het helpt jezelf vernieuwen en bewust worden van je kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen. De tekening is een projectie-veld van onze ervaringen en de verbeelding. Via de motoriek wordt als het ware informatie zichtbaar gemaakt en jij als specialist helpt dit vertalen door de informatie te bevragen.

De tekening wordt gelezen in kleur, interactie, energie, symboliek en tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn. Het doel is altijd meer bewustzijn ervaren en zicht krijgen op wie je werkelijk bent.
Het ei van Assagioli
Binnen het therapeutisch tekenen maken we door middel van de tekening contact met de onbewuste delen van onszelf. Assagioli heeft het onbewuste ingeschaald in diverse lagen. Hij heeft ontdekt dat, om creatieve ideeën te ontwikkelen en inspiratie op te doen we contact maken met het hogere onbewuste. De belemmeringen die we in het dagelijkse leven ervaren zitten vaak in het lagere onbewuste.

Betekenis van de (archetypische) symboliek vinden we in het collectieve onbewuste waarbij we onze kwaliteiten en eigenschappen kunnen herkennen in ons bewuste zelf als een soort ‘subpersonen’, de rollen die we hebben in het dagelijks leven.

Het is meer dan handig om belemmerende overtuigingen in het lagere onbewuste te ontdekken. Als je zicht heb op welke belemmeringen er onbewust in jou aanwezig zijn dan kun je ze ontkrachten, zodat je er niet (langer) door afgeremd of gehinderd wordt
Krachtdieren
Wanneer je met regelmaat het gevoel hebt dat je niet altijd jezelf bent en dat spanningen, overbelasting of de energie van anderen, die je vast blijft houden, je belemmeren, krijg je door het tekenen van krachtdieren meer grip op jouw eigen energie.

Krachtdieren geven betekenisvolle boodschappen en lessen aan wie naar hen luistert en de boodschap weet te interpreteren. Je leert het tekenen van krachtdieren gericht in te zetten voor eigen kracht en in het werken met kinderen.
Grenzen
Veel mensen herkennen onvoldoende wanneer ze hun eigen grenzen overschrijden of wanneer een ander hun grens overschrijdt. Het gevolg is dat ze vastlopen of zelfs een burn-out krijgen. De meest gestelde vraag in mijn praktijk is dan ook: ‘Hoe geef ik mijn grenzen aan?

Overal kom je grenzen tegen. Op school, werk, vrienden, relaties. Voel je de grens wel, maar ga je er toch af en toe overheen dan is deze tekenmodule prachtig om jouw grens meer helder te maken. Door de grens te tekenen krijg je inzichten die je kunt integreren en versterken.
Studie details
Duur:
6 lesdagen:
Het ei van Assagioli: 13 september 2019
Teken jezelf: 4 oktober 2019
Krachtdieren: 18 oktober 2019
Familieopstelling: 25 oktober 2019
Helend tekenen: 1 november 2019
Grenzen: 8 november 2019

Tijden: van 10.00 - 16.30 uur

Kenmerken:
Het is mogelijk de dagen los te boeken.

Opleidingsniveau:
HBO

Vooropleiding:
- Therapeutisch tekenen basis
- bereidheid om vanuit nieuwe invalshoeken te leren
- verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het eigen leerproces
- een HBO denk- of werkniveau

Docent:
Anne Marie van Bilsen

Certificaat:
Na afloop en bij voldoende beoordeling van de docenten ontvang je een certificaat.

Accreditaties en erkenning(en):
CRKBO - Wettelijk erkend door de overheid.


Kosten:
1 lesdag - € 195,00
v.a. 3 lesdagen ontvang je €45,00 korting per dag
Andere interessante cursussen:
 • Workshop Aromatherapie PLUS
 • cursus-grenzen-stellen
 • cursus-drukpuntmassage
 • cursus-time-management
 • thuisstudie Aromatherapie
FacebookInstagramLinkedInTwitterYoutubeEmailPhoneEmailFacebook messenger